Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,22

+0,16

+0,26%

Dầu Brent giao ngay

67,32

+0,21

+0,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

-0,02

-0,67%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

195,41

-0,06

-0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

196,09

+0,31

+0,16%