Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,72

+1,06

+2,37%

Dầu Brent giao ngay

46,26

+0,89

+1,96%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,13

+2,51

+1,68%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

135,36

+1,63

+1,22%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,09

-0,01

-0,48%

Nguồn: Bloomberg.com