Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,49

+0,06

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

49,39

+0,05

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,91

+0,13

+0,09%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

145,68

+0,12

+0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

+0,01

+0,44%

Nguồn: Bloomberg.com