Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,28

+1,22

+1,77%

Dầu Brent giao ngay

76,33

+1,48

+1,98%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,01

+0,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

214,20

+3,06

+1,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

219,45

+3,68

+1,71%