Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,62

-0,02

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

47,84

-0,02

-0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,82

-0,37

-0,25%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

142,37

+0,14

+0,10%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,05

+0,02

+0,63%

Nguồn: Bloomberg.com