Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

73,91

+0,11

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

77,29

+0,18

+0,23%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

-0,02

-0,59%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

211,15

+0,30

+0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

217,65

+0,81

+0,37%