Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,89

-0,05

-0,07%

Dầu Brent giao ngay

72,42

+0,14

+0,19%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

0,00

-0,03%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,79

-0,16

-0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

211,87

+0,30

+0,14%