Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,47

+0,51

+0,81%

Dầu Brent giao ngay

69,22

+0,40

+0,58%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,02

+0,79%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

184,54

+0,92

+0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,26

+0,64

+0,31%