Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,08

+0,08

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

55,66

+0,03

+0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

157,54

+0,52

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,30

+0,15

+0,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,09

-0,05

-1,50%

Nguồn: Bloomberg.com