Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,72

+0,14

+0,28%

Dầu Brent giao ngay

55,91

+0,12

+0,22%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,29

+0,35

+0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

174,09

+0,57

+0,33%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

+0,01

+0,18%

Nguồn: Bloomberg.com