Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,07

-0,10

-0,17%

Dầu Brent giao ngay

63,85

-0,08

-0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

181,58

-0,39

-0,21%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,62

-0,07

-0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

+0,01

+0,28%

Nguồn: Bloomberg.com