Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,68

+0,07

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

62,16

+0,49

+0,79%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,61

+0,12

+2,72%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,49

-0,09

-0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,66

+1,04

+0,55%