Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,38

+0,14

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

55,29

+0,05

+0,09%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,71

+0,09

+0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

162,99

+0,15

+0,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,25

-0,01

-0,37%

Nguồn: Bloomberg.com