Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,41

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

68,65

0,00

0,00%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

+0,01

+0,45%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

198,07

-0,35

-0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

199,86

+0,20

+0,10%