Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,19

+0,31

+0,68%

Dầu Brent giao ngay

49,01

+0,28

+0,57%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,59

-0,36

-0,24%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

144,60

+0,39

+0,27%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

-0,02

-0,56%

Nguồn: Bloomberg.com