Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,75

+0,61

+0,86%

Dầu Brent giao ngay

77,74

+0,53

+0,69%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

0,00

-0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

217,67

+0,94

+0,43%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,81

+1,01

+0,46%