Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,64

+0,41

+0,93%

Dầu Brent giao ngay

47,12

+0,41

+0,88%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,53

+0,69

+0,46%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

146,08

+1,26

+0,87%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,89

+0,03

+0,87%

Nguồn: Bloomberg.com