Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

73,96

+0,11

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

78,25

+0,18

+0,23%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

+0,00

+0,04%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

215,39

+0,54

+0,25%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

220,08

+0,51

+0,23%