Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

42,68

-0,09

-0,21%

Dầu Brent giao ngay

44,93

-0,05

-0,11%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

136,04

+1,42

+1,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

133,58

+0,51

+0,38%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,61

0,00

-0,08%

Nguồn: Bloomberg.com