Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,57

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

52,70

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,47

+0,47

+0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,40

+0,07

+0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,88

0,00

-0,17%

Nguồn: Bloomberg.com