Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,19

+0,44

+0,65%

Dầu Brent giao ngay

77,33

+0,50

+0,65%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

0,00

-0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

198,70

+1,70

+0,86%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,78

+0,96

+0,43%