Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,09

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

56,05

+0,07

+0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,11

+0,30

+0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,93

+0,20

+0,12%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,26

+0,02

+0,56%

Nguồn: Bloomberg.com