Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,04

+0,12

+0,24%

Dầu Brent giao ngay

56,65

+0,04

+0,07%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,44

+0,29

+0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

176,67

+0,18

+0,10%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,89

0,00

0,00%

Nguồn: Bloomberg.com