Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,15

-0,21

-0,37%

Dầu Brent giao ngay

63,13

-0,27

-0,43%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

171,03

-0,63

-0,37%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

192,16

-0,72

-0,37%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

+0,06

+2,02%

Nguồn: Bloomberg.com