Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,50

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

70,93

-0,11

-0,15%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

+0,01

+0,38%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,05

-1,04

-0,51%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,11

-0,37

-0,18%