Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,43

+0,10

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

50,30

+0,08

+0,16%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,47

+0,51

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

147,75

+0,21

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,28

-0,01

-0,30%

Nguồn: Bloomberg.com