Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,37

+0,01

+0,01%

Dầu Brent giao ngay

77,41

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,80

-0,01

-0,43%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

218,82

-0,08

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,01

-0,27

-0,12%