Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,61

-0,13

-0,20%

Dầu Brent giao ngay

76,44

-0,02

-0,03%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

+0,04

+1,45%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

210,84

-0,69

-0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

216,59

+0,16

+0,07%