Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,09

-0,32

-0,70%

Dầu Brent giao ngay

46,49

-0,27

-0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

136,71

-0,37

-0,27%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

140,85

-0,38

-0,27%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

+0,04

+1,36%

Nguồn: Bloomberg.com