Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,62

+0,08

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

77,52

+0,15

+0,19%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,81

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

196,28

+0,36

+0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,05

+0,27

+0,12%