Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,16

-0,09

-0,17%

Dầu Brent giao ngay

55,04

-0,06

-0,11%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,49

+0,20

+0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,46

+0,22

+0,13%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,31

+0,09

+2,64%

Nguồn: Bloomberg.com