Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,64

-0,16

-0,25%

Dầu Brent giao ngay

69,29

+0,03

+0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,12

+0,03

+1,01%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

183,59

-0,11

-0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,86

+0,19

+0,09%