Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

59,86

+0,66

+1,11%

Dầu Brent giao ngay

63,38

+0,59

+0,94%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,60

+0,02

+0,66%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

171,32

+1,30

+0,76%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

186,34

+0,83

+0,45%