Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,03

-0,27

-0,53%

Dầu Brent giao ngay

56,61

-0,33

-0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,56

-0,36

-0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,66

-0,95

-0,53%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,02

+0,73%

Nguồn: Bloomberg.com