Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,15

+0,18

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

80,46

+0,20

+0,25%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,02

+0,62%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,39

+0,12

+0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

233,46

+0,24

+0,10%