Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,74

+0,55

+0,91%

Dầu Brent giao ngay

70,91

+0,73

+1,04%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,77

+0,05

+1,34%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

163,65

+1,51

+0,93%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

218,49

+1,21

+0,56%