Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,99

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

64,80

+0,11

+0,17%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,27

+0,61

+0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

195,33

+0,27

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,81

-0,02

-0,74%

Nguồn: Bloomberg.com