Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,20

+0,16

+0,26%

Dầu Brent giao ngay

65,69

+0,20

+0,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,73

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

190,15

-0,28

-0,15%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,66

0,00

0,00%