Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,59

+0,19

+0,36%

Dầu Brent giao ngay

56,42

+0,19

+0,34%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,44

+0,67

+0,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,65

+0,59

+0,36%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,17

+0,02

+0,60%

Nguồn: Bloomberg.com