Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,79

-0,03

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

71,93

-0,13

-0,18%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

-0,01

-0,26%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,97

-0,79

-0,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,27

0,00

0,00%