Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,89

+0,06

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

50,82

+0,05

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,85

+0,63

+0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,16

+0,17

+0,11%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,37

-0,01

-0,24%

Nguồn: Bloomberg.com