Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,10

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

76,41

-0,05

-0,07%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

+0,01

+0,44%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

210,44

-0,05

-0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

216,08

+0,01

+0,00%