Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,75

+0,71

+1,58%

Dầu Brent giao ngay

48,18

+0,66

+1,39%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

153,39

+1,56

+1,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,04

+1,41

+0,96%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

-0,01

-0,20%

Nguồn: Bloomberg.com