Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,57

+0,19

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

74,36

+0,96

+1,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

0,00

-0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,62

+1,48

+0,72%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

212,20

+2,12

+1,01%