Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

43,60

+0,11

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

46,11

+0,07

+0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

136,04

-0,13

-0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

138,35

-0,14

-0,10%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,53

-0,02

-0,98%

Nguồn: Bloomberg.com