Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,87

+0,62

+0,90%

Dầu Brent giao ngay

79,32

+0,26

+0,33%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

+0,01

+0,21%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,97

+0,55

+0,27%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

225,69

+0,49

+0,22%