Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,95

-0,06

-0,11%

Dầu Brent giao ngay

55,92

-0,09

-0,16%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,20

+0,12

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

167,20

-0,36

-0,21%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,42

+0,03

+0,95%

Nguồn: Bloomberg.com