Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,80

+0,20

+0,40%

Dầu Brent giao ngay

56,43

+0,18

+0,32%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,92

+0,60

+0,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,39

+0,84

+0,48%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,00

+0,01

+0,23%

Nguồn: Bloomberg.com