Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,53

+0,39

+0,68%

Dầu Brent giao ngay

63,90

+0,56

+0,88%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

170,36

+0,60

+0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,25

+0,89

+0,46%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

+0,03

+1,05%

Nguồn: Bloomberg.com