Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,41

+0,26

+0,51%

Dầu Brent giao ngay

60,45

+0,30

+0,50%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,10

-0,03

-0,77%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,71

+0,67

+0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

185,38

+0,29

+0,16%